A Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóinak diplomaprojektje.

MEANWHILE IN PAINTING
KIÁLLÍTÁS

 

BUDAPEST GALÉRIA
1036 Budapest, Lajos utca 158.
2018. május 12 – június 3.

Kiállító művészek: Batykó Róbert | Keresztesi Botond | Kristóf Gábor | Nemes Márton | Sági Gyula | Süveges Rita | Szinyova Gergő | Tivadar Andrea


Kurátorok: Balázs Barnabás | Csóka Heléna | Kollár Dalma Eszter | Marton Zita
Konzulens: Fehér Dávid
Grafika/webdesign: Kazsik Marcell

MEANWHILE IN PAINTING
VIDEÓ-INTERJÚ SOROZAT

 

Nyilvános vetítés: Bem mozi
2018. május 25. (péntek) 17:00

Résztvevők: Bak Imre | Batykó Róbert | Czernecki Tamás | Einspach Gábor | Fenyvesi Áron | Gaál József | Keresztesi Botond | Kristóf Gábor | Kukla Krisztián | Monory Ráhel | Nemes Márton | Radák Eszter | Sági Gyula | Spengler Katalin | Süveges Rita | Szinyova Gergő | Szűcs Attila | Tivadar Andrea

Operatőr: Vincze Alina
Vágó: Kovács András
Hangmérnök: Czinger Ábel

Kurátorok: Balázs Barnabás | Csóka Heléna | Kollár Dalma Eszter | Marton Zita
Konzulens: Fehér Dávid
Grafika: Kazsik Marcell

A PROJEKTRŐL:

 

A Meanwhile in Painting a kortárs magyar festészeti színtér aktuális kérdéseivel foglalkozik. Az elmúlt években megerősödött a festészettel kapcsolatos nemzetközi diskurzus, ám a hazai művészeti közegben kevés olyan platform van, ahol a festészet jelenére reflektáló párbeszédek kibontakozhatnának. A projekt erre a hiányra reagál.

A huszadik század meghatározó művészetelméletei közül kiemelkednek a művészet végét (Arthur C. Danto), különösen a festészet végét tárgyaló teóriák. A műfaj halála és feltámadása végig követhető a század különböző festészeti tendenciáinak változásain, amint erre Douglas Crimp A festészet vége, vagy Yve-Alain Bois a Festészet – a gyász feladata című írásában is kitér. Napjainkban a festészet végének bejelentésével szemben fontosabbá vált a festészet hagyományos, „médiumközpontú” fogalmának átértelmezése és egy „posztmediális” festészetfogalom kidolgozása (David Joselit, Isabelle Graw).

A Meanwhile in Painting napjaink festészetelméleti diskurzusai alapján arra kérdez rá, hogy a műfaj hogyan jelenik meg a kortárs képzőművészetben, milyen új irányzatok vannak jelen hazánkban a globális trendek tükrében, illetve hogyan hat a festészetre a jelenkor legjellemzőbb „tünete”, a hálózati kultúra és az információs társadalom létrejötte, a technológia fejlődése.

A Meanwhile in Painting az elmúlt néhány év hazai festészeti törekvéseire fókuszál, kiemelt tekintettel az ún. technológia utáni vagy poszt-digitális és poszt-internet festészeti irányzatokra. Olyan magyar, Y generációs „emerging” (feltörekvő) festők és a festészet médiumára reflektáló művészek munkáit mutatja be, akik a fenti tendenciákhoz köthetők. A kiállításon megjelenő alcímek inkább hívószavakként, mint kategorizáló rendszerként működnek, a témák egymásból építkeznek, összefüggésben állnak, átjárhatóak. A kiállításnak több nagyszabású nemzetközi referenciája is van, ezek közül fontos kiemelni a bécsi Mumok Painting 2.0: Expression in the Information Age és a Tate Modern Painting after Technology című kiállítását.

A projekt másik részeként a festészeti színtér különböző területeinek fontos képviselőivel készítettünk az oktatás, a műkereskedelem és a magyar festészet nemzetközi összefüggéseit érintő interjúkat, melyek a honlapon is megtekinthetőek. Hogyan gondolkoznak a mesterek és a festő hallgatók, a jelenlegi egyetemi képzés különböző kérdéseiről? Mit gondolnak a feltörekvő művészek az új festészeti jelenségekről, és hogyan értelmezik a különböző technológiai hatásokat saját művészeti praxisukban? Milyen a kereskedelmi szférában a kortárs festészet pozíciója vagy megítélése? Ilyen, és ezekhez hasonló kérdések segítségével keresünk különböző válaszokat, megközelítéseket, értelmezési módokat a kortárs festészeti szcéna aktuális témáira.